Detta är Niagara Utbildning

Utbildnings- och konsultföretag som utbildar samt lämnar råd och stöd till de som arbetar med alkohollagen.

Bolaget har utvecklats till ett gediget kunskapsföretag. Vi kan inte bara förmedla kunskap och kompetens om alkohollagen och serveringstillstånd utan också den trygghet som våra uppdragsgivare har rätt att förvänta sig.

Vi följer aktivt tillämpningen av alkohollagstiftningen  och rättstillämpningen i domstolar.

Vi är alltid uppdaterade med den senaste informationen om alkohollagen.