Niagara Utbildning AB

Vi är specialiserade på  alkohollagen och Lag om tobaksprodukter

Vi vänder oss med utbildningar både till alkohol- och tobakshandläggare och beslutsfattare samt till den som söker serveringstillstånd.

För alkohol- och tobakshandläggare erbjuder vi tre utbildningar som kommer att underlätta arbetet.

 

Söka serveringstillstånd

Skall du söka serveringstillstånd kommer kommunen kräva att du klarar ett kunskapsprov. 

Vår erfarenhet är att den som väljer att gå en två dagars Tillståndsutbildning kommer att kunna klara kunskapsprovet redan vid första tillfället. Kursen leds av en erfaren kursledare som ger dig möjlighet att fråga och diskutera alkohollagens olika bestämmelser. Här får du träffa andra kursdeltagare och ta del av deras kunskaper och erfarenheter.

Chansa inte - anmäl dig.

ANMÄLAN TILLSTÅNDSKURS

Alkohol- och Tobakshandläggare

HANDLÄGGARKURSER

Niagara Utbildning AB erbjuder tre kurser för dig som ska arbeta som alkohol- och tobakshandläggare och som ger dig en bra grund att stå på.

Kurs 1  Handläggarkurs lär du dig arbetet från grunden.

Kurs 2 Tillsynskurs lär du dig hur du arbetar med tillsyn.

Kurs 3 Ekonomikurs lär du dig de ekonomiska frågor  som du har att hantera både vid ansökan och tillsyn. 

Kontakt

Du når oss antingen via mejl gunnar@niagarautbildning.se

eller via telefon 0706 -98 19 12