Niagara Utbildning

Vi är specialiserade på  alkohollagen och bestämmelserna om att få ett serveringstillstånd.

Vi vänder oss med utbildningar både till alkoholhandläggare och beslutsfattare samt till den som söker serveringstillstånd.

För alkoholhandläggare erbjuder vi tre utbildningar som kommer att underlätta arbetet.

Alkohollagen kräver att den som söker serveringstillstånd har kunskap om alkohollagen. För den som söker serveringstillstånd erbjuder vi lärarledd utbilning.

Söka serveringstillstånd

Skall du söka serveringstillstånd kommer kommunen kräva att du klarar ett kunskapsprov. 

Vår erfarenhet är att den som väljer att gå en två dagars Tillståndsutbildning kommer att kunna klara kunskapsprovet redan vid första tillfället. Kursen leds av en erfaren kursledare som ger dig möjlighet att fråga och diskutera alkohollagens olika bestämmelser. Här får du träffa andra kursdeltagare och ta del av deras kunskaper och erfarenheter.

Chansa inte - anmäl dig.

ANMÄLAN TILLSTÅNDSKURS

Kurser för alkoholhandläggare

HANDLÄGGARKURSER

Niagarautbildning erbjuder tre kurser för dig som ska arbeta som alkoholhandläggare och som ger dig en bra grund att stå på.

Kurs 1  Handläggarkurs lär du dig alkohollagen från grunden.

Kurs 2 Tillsynskurs lär du dig hur du arbetar med tillsyn.

Kurs 3 Ekonomikurs lär du dig de ekonomiska frågor  som du har att hantera både vid ansökan och tillsyn. 

Kontakt

Du når oss antingen via mejl

info@niagarautbildning.se

eller via telefon

0706 -98 19 12