Personalutbildning

Serveringspersonal bör få utbildning i ansvarsfull alkoholhantering

Vi ebjuder oss att komma till dig och genomföra utbildningen på plats. Om du vill att vi genomför utbildningen på annan plats så fixar vi givetvis detta.

Begär offert