Information för beslutsfattare

Beslutsfattare i kommunen erbjuds en utbildning där vi belyser den viktiga roll som kommunen har för en ansvarsfull tillståndsgivning.

Vi redovisar kommunens uppdrag och vilka möjligheter en kommun har att på ett ansvarsfullt sätt värna om både en ansvarsfull alkoholpolitik och ett stöd för näringen.